Các nhân vật chính

- Louix XV : Vua nước Pháp

- Các ông d'Enneval Père (Martin) và con : quan săn sói của nhà vua.

- François Antoine, gọi là Ông Antoine hay còn gọi là Antoine de Beauterne, lính hoả mai của nhà vua, quan lớn săn sói của vương triều, được tặng thưởng Huân chương Saint Louis.

- Jean-François-Charles de Morangiès, nam tước xứ Tournel và xứ Allenc : bá tước Morangiès.

- Ông Duhamel (hay Du Hamel) : đại uý tiểu đoàn trưởng ở Clermont.

- Jean-Baptiste de Morin, bá tước xứ Moncan : tổng trấn quân đội vùng Languedoc.

- Ngài Jean Joseph de Chateauneuf-Randon : hầu tước Apcher hay Apchier, vùng Languedoc.

-Jean Chastel : quản lý săn bắn các khu rừng ở Ténazeyre và các con PierreAntoine.
- - Antoine : từng sống với người Huguenot (giáo phái Tin Lành cải cách ở Pháp), với các tù nhân chèo thuyền ở cảng Toulon và các tù nhân Barbaresques ở Bắc Phi và được họ giao chăm sóc và thuần hoá các thú vật.

- Thầy tu Trocellier : cha xứ ở Aumont

- Clément Charles de L'Averdy : kiểm soát viên tài chính.

- Đức Ông Gabriel Florent de Choiseul Beaupré : giám mục xứ Mende

- Ngài de Ballainvilliers : quan giám quận ở Auvergne

- Marie Joseph de Guignard de Saint Priest : quan giám quận ở Languedoc.

- Etienne Lafont : uỷ viên khánh tiết giáo phận Mende từ năm 1749.

- Georges Louis Leclerc, bá tước xứ Buffon : quản đốc Vườn Thực vật Paris, thành viên Học viện.

- Louis Phélypeaux, bá tước xứ Saint Florentin : Quốc vụ khanh của nhà vua.

- Jacques Portefaix, "chú bé" 11 tuổi đã dũng cảm chiến đấu với con thú.